Επικοινωνία

Παρακαλώ εισάγετε τον 5-ψήφιο κωδικό ασφαλείας:

Οι προσωπικές πληροφορίες θα συλλέγονται και θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Δήλωση προστασίας δεδομένων .

Κατάλυση αρρυθμιών - Catheter ablation


Με τη λέξη κατάλυση (αγγλικά «ablation») εννοούμε την καταστροφή μιας μικρής εστίας που προκαλεί ταχυκαρδίες.

Η κατάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους, αλλά στην πράξη δύο έχουν γίνει γενικά αποδεκτοί: Η χρήση υψίσυχνου ρεύματος (ραδιοσυχνότητας) και η χρήση κρυοπηξίας.

Η κάθε μια μέθοδος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτροδίων και των συστημάτων χαρτογράφησης, μαζί με τη συσσωρευμένη πολυετή πείρα, έχει αναγορεύσει την κατάλυση σε θεραπεία εκλογής για πληθώρα αρρυθμιών.

Έτσι, παροξυσμικές υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες όλων των μορφών , ιδιοπαθείς κοιλιακές ταχυκαρδίες αντιμετωπίζονται οριστικά, με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας (>95%) και πρακτικά χωρίς επιπλοκές.

Τα τελευταία χρόνια  έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος  και στην κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής, όπου το ποσοστό επιτυχίας είναι σαφώς μικρότερο αλλά βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής συγκεκριμένης ομάδας ασθενών

Στην αρχή